Loading…

Politika kvalitete i okoliša

Politika kvalitete i okoliša

Usmjerenost na potrebe korisnika i zadovoljstvo korisnika kvalitetom i izvršenim poslom, brzina i kompletnost isporuke i odgovornost u zaštiti okoliša najvažnije su vrijednosti prema kojima građevinski obrt “Iskop” mjeri i određuje ukupnu uspješnost.

Održivi razvoj, dakle uspješan poslovni razvoj uz zadovoljstvo zaposlenih i odgovorno ponašanje prema okolišu je temeljna politika obrta.
Naše aktivnosti i rezultati u upravljanju okolišem potpuno su otvoreni za javnost i svim zainteresiranim stranama.

Mi se opredjeljujemo za usklađenost sa primjenljivim zakonskim propisima, smanjivanje nastajanja otpada i emisija na samom izvoru kao i za trajno unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo :
– unaprjeđivati učinkovitost uporabe prirodnih resursa
– zapošljavati stručne i ambiciozne zaposlenike koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
– njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
– realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe korisnika
– postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete i okoliša.

Svaki djelatnik obrta mora biti upoznat s politikom kvalitete i okoliša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

Vlasnica
Majda Uranić