Loading…

Dokumenti

Ovdje možete naći sve informacije i dokumente vezane za naše poslovanje u PDF-u.

Aspekti okoliša

Aspekti okoliša

  • izgradnja šumskih cesta
  • protupožarnih puteva
  • šumskih vlaka
  • buka i utjecaj na okoliš na privremenim gradilištima
  • nadzor rada
  • smjernice
  • napomene
  • organiziranje ispitivanja buke
  • onečišćenje zraka
  • prašina

PDF dokument – Aspekti okoliša

Zaštita okoliša

 

Plan intervencija u zaštiti okoliša

Odnosi se na moguće izvanredne događaje ili ekološke nesreće koje mogu ugroziti okoliš te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

Planom su utvrđene vrste rizika i opasnosti, postupci i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš, subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornosti i ovlaštenja u vezi sa provedbom te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

Za više informacija, preuzmite PDF i detaljno proučite dokumentaciju.

PDF dokument – plan intervencija u zaštiti okoliša